Advocaat of mediator?

Advocaat
Een advocaat-scheidingsmediator kan zowel optreden als advocaat of als mediator. In het geval de advocaat-scheidingsmediator optreedt als uw advocaat, dan worden uitsluitend uw belangen in de echtscheiding behartigd. De advocaat staat u bij in de gehele juridische procedure en de wederpartij heeft dan een eigen advocaat. Ook in het geval u beiden een eigen advocaat heeft, zal altijd worden geprobeerd om in onderling overleg tot een regeling te komen. Een procedure bij de rechtbank zal altijd een ‘ultimum remedie’ blijven.

Mediator
In het geval u samen in onderling overleg de echtscheiding wilt regelen, dan zal de advocaat-scheidingsmediator als mediator optreden. U zult dan samen afspraken maken omtrent de kinderen, alimentatie, de verdeling van het huwelijksvermogen en de verdeling van het pensioen. De mediator begeleidt u tijdens dit gehele proces en geeft daarbij de juridische kaders aan. Iedere mediator heeft een gespecialiseerde juridische kennis op het gebied van echtscheidingsrecht. Naast de juridische aspecten heeft de mediator tevens aandacht voor de emotionele aspecten van de scheiding. De door u gemaakte afspraken worden uiteindelijk door de mediator vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan. De mediator zal voorts ook zorgen voor de volledige afwikkeling van de echtscheiding bij de rechtbank.

Zowel particulieren als ondernemers
De advocaatscheidingsmediators staan zowel particulieren als ondernemers in echtscheidingen bij. Indien noodzakelijk wordt samengewerkt met deskundigen op financieel en fiscaal gebied alsook met deskundigen op het gebied van kindercoaching en begeleiding.

Specialismen
Echtscheiding | Mediation | Omgangsregeling | Alimentatie | Adoptie |
Erkenning | Gezag | Vervangende toestemming paspoort |Curatele/onder bewindstelling | Mentorschap | Naamrecht | Erfrecht

Vind een Advocaat Scheidingsmediator bij u in de buurt